Не так давно Президент України Петро Порошенко вніс у парламент довгоочікуваний законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність. Як зазначає Президент та авторський колектив законопроекту, прийняття нового профільного закону для адвокатів – один із кроків судової реформи, яка розпочалася в 2016 році.

Завданням законопроекту є законодавче посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, розширення професійних прав адвокатів, забезпечення відповідальності адвокатів за дотримання етичних стандартів та якості правничої допомоги, врегулювання доступу до права на здійснення адвокатської діяльності без ризиків його безпідставного обмеження, забезпечення подальшого розвитку та належного функціонування органів адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в межах єдиної Національної асоціації адвокатів України. Проект спрямований на вирішення правових колізій, які були виявлені протягом п'яти років дії існуючого закону.

В першу чергу, законопроект змінює порядок доступу до професії адвоката. Треба буде врахувати наступні нюанси:

  • Для отримання ліцензії адвоката необхідний магістерський рівень юридичної освіти та два роки стажу в якості стажера(помічника) адвоката або судді / прокурора.
  • Законопроект скасовує платне стажування після складення кваліфікаційного іспиту та запроваджує механізм отримання професійних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності та отримання статусу адвоката, до складення особою кваліфікаційного іспиту шляхом роботи на посаді помічника адвоката (стажера).
  • Крім того, змінюється і модель екзаменів - тепер буде проводитися письмове анонімне тестування, яке проводиться централізовано ВККА по аналогії з ЗНО.

Але передбачено і спрощений порядок отримання статусу адвоката для тих, у кого є досвід роботи в галузі права. Протягом чотирьох років певні особи матимуть можливість стати адвокатами у спрощеному порядку шляхом складання письмового анонімного тестування без проходження стажування та роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

Таку можливість отримають ті, хто має вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї), володіє державною мовою та має не менше ніж три роки стажу роботи на посаді:

1) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу, іншій аналогічній посаді в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) слідчого, нотаріуса;

3) помічника судді, помічника нотаріуса;

4) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який здійснює навчання, виховання та професійну підготовку у вищих навчальних закладах або вищих навчальних закладах післядипломної освіти;

5) наукового працівника, який здійснює наукову діяльність у науковій або науково-дослідній установі.

Законопроект передбачає розширення професійних прав та гарантій адвоката, як, наприклад, безперешкодний доступ до приміщень судів та правоохоронних органів у робочий час, якщо там знаходиться його клієнт. Таким чином, закріплюється право доступу до клієнта в будь-який час у будь-якому місці. Передбачена можливість ознайомлення в державних органах та установах, а також у ФОП з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, які містять захищену законом таємницю (медична, банківська тощо);

Адвокатська таємниця захищена неможливістю вилучення, огляду, залучення у якості доказів будь-якої інформації, що складає адвокатську таємницю, визначений особливий порядок отримання правоохоронними органами дозволу до приміщень, в яких адвокат здійснює свою діяльність. Порушення встановлених процедур тягнуть за собою визнання отриманих доказів недопустимими. Відповідними нормами буде доповнений Кримінальний процесуальний кодекс.

Слідчі заходи у відношенні адвоката можуть бути тільки в рамках кримінального процесу, в якому адвокату оголошено підозру у здійсненні злочину і виключно на підставі постанови слідчого судді апеляційного суду.

З документа також випливає, що адвокати отримають персональний доступ з електронним ключем до державних реєстрів. Відкриття реєстрів для адвокатів посприяє тому, що правозахисники будуть більш підготовленими і зможуть надавати більш якісну допомогу своїм клієнтам. Але доступ адвокатів до Держреєстрів буде мати одну важливу особливість. При перегляді будь-якої інформації про людину в будь-якому реєстрі в системі буде значитися, що дані були видимими тим чи іншим адвокатом.

Ще одне нововведення, запропоноване в законопроекті, передбачає можливість використання адвокатом незахищених технічних засобів без дозволу будь-яких посадових осіб чи судів. Зокрема, адвокат зможе включити або диктофон, або відеокамеру, не питаючи дозволу прокурора чи слідчого, а також фіксувати що відбувається під час слідчих дій, як, наприклад, обшук або оголошення підозри.

Важливі зміни передбачені в частині адвокатської таємниці. В діючому законодавстві прописано, що у разі, якщо клієнт надає адвокату право на розголошення адвокатської таємниці, він зобов'язаний розкрити цю інформацію, наприклад, правоохоронним органам. Але іноді клієнт дає такий дозвіл, не усвідомлюючи потенційних наслідків, іноді навіть під тиском. Зараз пропонуються наступні зміни: навіть якщо є дозвіл клієнта на розголошення, то у адвоката не буде обов'язку - у нього буде право, розголошувати таку інформацію чи ні.

Між статусом адвоката та здійсненням адвокатської діяльності буде різниця. Так, адвокат зможе працювати за трудовим договором або на державній службі, але це не буде вважатися адвокатською діяльністю, виключення – тільки, якщо у адвоката не укладено трудовий договір з адвокатським бюро чи об'єднанням. Такий адвокат зможе представляти в суді лише свого роботодавця або державний орган, в якому він працює. При цьому адвокат, який працює за трудовим договором або на державній службі, не користується тими правами та гарантіями, які забезпечують незалежну адвокатську діяльність. В новому законі авторський колектив, серед іншого, розширює види адвокатської діяльності і, спираючись на рекомендації Венеціанської комісії, відніс до адвокатської діяльності фідуціарну діяльність (фінансові послуги, пов'язані з управління активами) та медіацію (залучення третьої сторони для врегулювання спорів).                                                                                                

Законопроект визначає ефективне функціонування адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в рамках єдиної Національної асоціації адвокатів України.

Систему органів адвокатського самоврядування України складатимуть національні та регіональні органи адвокатського самоврядування. Нинішні Ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури відповідно до законопроекту підлягатимуть ліквідації з наступною передачею їх майна відповідним регіональним палатам адвокатів.

Проектом передбачено утворення замість Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури двох органів – Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та Вищої дисциплінарної комісії адвокатури, що обумовлено необхідністю розмежування кваліфікаційної та дисциплінарної функцій, а також забезпечення незалежності органу, який здійснює розгляд дисциплінарних питань.

Безумовно, новим Законом запроваджено ще чимало позитивних нововведень, так само як існують певні недоліки та неточності, але, сподіваємося, новий Закон стане поштовхом для формування єдиної правничої професії відповідно до кращих міжнародних стандартів.