У зв’язку з недавньою кібератакою та неможливістю швидко відновити втрачені дані, чимало фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарської діяльності не змогли вчасно чи належно виконати свої зобов’язання, що, звичайно, потягнуло за собою значні збитки.

«У зв’язку із несанкціонованим втручання в роботу комп’ютерних мереж цілої низки підприємств та організацій України ми маємо дві проблеми. Перша – неможливість своєчасного виконання підприємцями зобов’язань перед бюджетом – у строк відзвітувати перед ДФС і зробити відповідні податкові платежі. Друга проблема – неможливість своєчасно виконати свої зобов’язання за договорами (контрактами)», – розповідає перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Як же звільнити себе від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків?

Засвідчити настання форс-мажорних обставин та видати сертифікат про такі обставини може лише Торгово-промислова палата України (рідше регіональні ТПП) (ст. 14 ЗУ «Про ТПП») Інші органи можуть тільки зафіксувати наявність або відсутність певного факту, але вони не уповноважені видавати сертифікати про це.

У статті 14-1 Закону міститься перелік обставин, які можна віднести до форс-мажорних, але такий перелік є орієнтовним , тому форс-мажором можна визнати й іншу подію, якщо вона відповідає таким ознакам: надзвичайність, невідворотність, унеможливлення виконання зобов’язань і причинно-наслідковий зв’язок (тобто прямий вплив події на неможливість виконання зобов’язання). При цьому обов’язок доказування дії обставини непереборної сили та причинно-наслідкового зв’язку покладається на сторону, яка порушила зобов’язання. Сертифікат про форс-мажорні обставини автоматично не звільняє сторону, яка порушила зобов’язання, від відповідальності. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажору, зобов’язана повідомити (письмово, цінним чи рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення; нарочно із відміткою іншої сторони про прийняття; кур’єром) у найкоротший строк іншу сторону про настання такої обставини, інакше вона буде відшкодовувати збитки, викликані несвоєчасним повідомленням про настання обставин форс-мажору.

За словами М.Непрана ТПП з 27 червня отримує численні звернення підприємців, які постраждали від кібератаки на корпоративні мережі, з проханням завірення форс-мажорних обставин. Тому для можливості оперативного реагування на звернення ТПП звернулася до кіберполіції з проханням надати офіційне підтвердження термінів здійснення кібератаки, а також роз'яснень про юридичні засади, що підтверджують кібератаку на мережі суб'єктів господарювання., адже їх офіційна відповідь буде підставою для розгляду таких заяв від підприємців про засвідчення форс-мажорних обставин. М.Непран радить підприємцям, постраждалим від кібератаки, для початку звертатися до Департаменту Кіберполіції Національної поліції України. Саме на підставі документів, отриманих від кіберполіції (це може бути довідка або витяг про відкриття кримінального провадження), ТПП матиме змогу засвідчувати форс-мажорні обставини.

Також в ТПП України очікують, що вже найближчим часом буде прийнято рішення на рівні уряду України, згідно з яким штрафні санкції ДФС не будуть застосовуватися до підприємств, які стали жертвами кібератак.

Радимо прописувати в договорі не вичерпний перелік обставин форс-мажору, а закріпити в ньому погоджене сторонами визначення форс-мажору, з метою охоплення якнайширшого кола таких обставин.

Пропонуємо наступну редакцію договірного застереження щодо форс-мажору:

«Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити в момент укладання Договору, не могли запобігти їм розумними методами та такі, що роблять неможливим виконання Договору. Час, визначений для виконання зобов'язань за Договором повинен бути збільшений на термін дії цих форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше одного місяця, умови даного Договору змінюються за погодженням Сторін. При настанні зазначених вище обставин непереборної сили, сторона повинна в п'ятиденний термін сповістити про них іншу сторону та додати підтверджуючі документи, видані Торгово-промисловою палатою України. Відсутність такого повідомлення позбавляє сторону, що потерпає від форс-мажорних обставин, права на звільнення від відповідальності за порушення виконання зобов’язань».